Make your own free website on Tripod.com

 Home

 ปารีสที่คุ้นเคย

 โฉมหน้าใหม่ของ
 ปารีส

 สถานที่สำคัญทาง
 ประวิติศาสตร

 สถานที่สำคัญทาง
 ศาสนา

 ปราสาทและ
 พิพิธภัณฑ

 Les Questions


PARIS - DIVERSITÉ

          ฝรั่งเศสเป็นประเทศที่มีนักท่องเที่ยวไปเยือนเป็นอันดับหนึ่งของโลกโดยรับนักท่องเที่ยวปีละกว่า 70 ล้านคน เนื่องจากเป็นประเทศที่มีสภาพภูมิประเทศสวยงาม และมีความหลากหลาย มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานและมีเหตุการณ์สำคัญๆเกิดขึ้นมากมาย ทำให้มีโบราณสถาน อนุสรณ์สถาน อนุสาวรีย์ ศิลปกรรม ประติมากรรม จำนวนมากทั่วประเทศ

          นอกจากนี้ฝรั่งเศสยังเป็นแหล่งรวมศิลปะทุกแขนง และยังมีวัฒนธรรมด้านศิลปะอาหารที่มีชื่อสืบเนื่องมาอย่างยาวนาน
สิ่งเหล่านี้ส่งผลให้เป็นดินแดนแห่งการท่องเที่ยวที่คนเป็นจำนวนมากใฝ่ฝันถึงการได้ไปเที่ยวฝรั่งเศส ที่ซึ่งมีกิจกรรมที่น่าสนใจให้ทำมากมาย ทั้งสำหรับคนที่รักธรรมชาติ กีฬา หรือคนที่ชอบทางด้านศิลปวัฒนธรรม หรือนักนิยมอาหาร และเมื่อกล่าวถึงเมืองหลวง เมืองหลวงมักจะเป็นเมืองที่มีความสำคัญที่สุดของประเทศ เพราะเมืองหลวงจะเป็นเมืองที่รวมความสำคัญทุกอย่างไว้ กรุงปารีสก็เป็นเมืองสำคัญที่สุดของฝรั่งเศส เป็นเมืองหลวงที่ทุกคนรู้จักเป็นอย่างดีแทบจะพูดได้ว่าสำหรับคนทั่วๆไปแล้ว ปารีสคือเมืองที่มีความสำคัญที่สุดในการเดินทางไปเที่ยวประเทศฝรั่งเศสจะต้องไปกรุงปารีส การไปฝรั่งเศสของนักท่องเที่ยว ก็คือการไปกรุงปารีสนั่นเอง หรือการได้เห็นกรุงปารีสก็คือการได้เห็นประเทศฝรั่งเศส ซึ่งไม่ใช่สิ่งถูกต้องนัก เพราะประเทศฝรั่งเศสก็เหมือนประเทศอื่นๆ นอกจากเมืองหลวงแล้วยังมีเมืองอื่นๆที่น่าสนใจและน่าศึกษาอีกมากมายในแทบทุกภาคของฝรั่งเศส.